Képmás védelme

A képmás az emberi személyiség külső megjelenésének képi ábrázolása.  A képmás a személy kizárólagos rendelkezési jogkörébe tartozik, így a képmást (fotót) kizárólag az ábrázolt személy(ek) hozzájárulása alapján lehet nyilvánosságra hozni.

Saját képmását mindenki szabadon nyilvánosságra hozhatja, de a képmást készítő fényképész személyéhez fűződő jogokat figyelembe véve (ld. erre vonatkozó bejegyzés).

A képmás elkészüléséhez történő hozzájárulásnak nincs alaki feltétele, történhet szóban, írásban vagy ráutaló magatartással (pl. pózolás).  Közzétételéhez külön egyértelmű jóváhagyás szükséges.

Nincs szükség az érintett (képmás által ábrázolt személy(ek)) hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén. Amennyiben közszereplő magánemberként jelenik meg nyilvánosság előtt, felvétel csak a hozzájárulásával készülhet róla.

Tömegfelvételeket emberek sokasága látható. Az ábrázolt személyek nem egyedi személyekként, hanem mint a tömeg részei láthatók. A tömegből való kiemelés a képmást egyedivé teszi ezért ebben az esetben már a képmás elkészítéséhez és felhasználáshoz is az ábrázolt személy hozzájárulása szükséges.