Szerzői jogok

A www.impressziofoto.hu weboldalon szereplő fényképek kizárólag saját munkáim, így ezek nyilvánosságra hozatala kizárólag az én hozzájárulásommal történhet meg. Különösen igaz ez harmadik fél esetén.

Fenntartom a személyemhez, mint szerzőhöz fűződő jogot fényképeim nyilvánosságra hozatalához, a képeken a nevem feltüntetéséhez, és a fénykép, mint mű egységének (torzítása, csonkítása, egyéb csorbítása elleni) védelméhez. A fénykép felhasználására engedély és díj megfizetése esetén van lehetőség.

 

A szerzői jogok szabályozásának keretét a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény 86-87. §§-i alkotják, a részletszabályokat pedig a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban Sztv.) tartalmazza.

 

A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására; minden egyes felhasználás engedélyezésére; engedélye szükséges a mű címének felhasználásához; a szerzőt illeti meg a mű (fénykép) kereskedelmi hasznosítása és az ilyen hasznosítás engedélyezésének kizárólagos joga.

Jogainak megsértése esetén a szerző a jogsértővel szemben – az eset körülményeihez képest – a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:
a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
d) követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
e) követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
f) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.